Vystoupení DDM Sova Cheb

Chebské vánoční trhy 2022

Chebských  vánočních trhů se Dům dětí a mládeže Sova Cheb účastní již po jedenácté.  Letos obyvatele Chebu přijdou pozdravit: Mažoretky Merilly, Country kroužek, Dramatický kroužek Miniscéna, pěvecký sbor Koťata, skupina Steps group Cheb a skupina Flow art.

-

Dům dětí a mládeže Sova v Chebu v letošním roce otevřel 150 zájmových útvarů a ty navštěvuje 2 300 účastníků.

Kromě pravidelné činnosti dům dětí organizuje letní tábory, víkendové akce, výlety, výtvarné dílny, soutěže a přehlídky.

 

Od roku 2010 je vzdělávacím centrem pro pedagogické pracovníky s akreditací MŠMT. Pravidelně pořádá vzdělávání z legislativy pro vedoucí pracovníky ve školství.

Výukových programů se zúčastňují školy, školky i neziskové organizace nejen z Chebu.

 

V roce 2015 bylo vybudováno nové dopravní hřiště, na kterém se vyučuje dopravní výchova pro žáky ze 4. tříd chebských základních škol.

 

Právě nyní vrcholí práce na nové budově Přírodovědného centra, kam budou přemístěny exotická zvířata, ptactvo, plazy, ryby a již v současné době jsou do části centra přesazeny tropické a subtropické rostliny.

Organizátor

Filip Štěřík ve spolupráci s městem Cheb.

Mohlo by vás zajímat…