přeskočit k navigaci »

Program Chebských vánočních trhů 2019

Představujeme Vám CHEBSKÉ VÁNOČNÍ TRHY 2019

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb 30. 11. - 26. 12. 2019
Kluziště a občerstvení v provozu do 24. 1. 2020

„prožijte kouzlo českých Vánoc..."

 • OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNÍCH STÁNKŮ od 11:00 do 20:00 hod. (do 21:00 hod. šenk u kluziště)

 • OTEVÍRACÍ DOBA LEDOVÉ PLOCHY (KLUZIŠTĚ) 
  • od 9:30 do 14:00 hod. - pro školy ve všední dny
  • od 14:00 do 21:00 hod. - pro veřejnost ve všední dny
  • od 9:30 do 21:00 hod. - pro veřejnost o víkendech
  • od 1.1. - 24.1.2020 od 14:00 - 20:00 hod. - pro veřejnost
  • půjčovna bruslí - 50 Kč/ děti 30 Kč

 • OTEVÍRACÍ DOBA JEŽÍŠKOVY DÍLNY 
  • od 8:30 do 13:00 hod. - pro školy ve všední dny
  • od 14:00 do 19:00 hod. - pro veřejnost ve všední dny
  • od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 19:00 hod. - pro veřejnost o víkendech

 • V PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE

 • FLAŠINETÁŘ - od 15:00 do 19:00 hod.

 • ZVONKOHRA - v 17:00 hod.
 • 30.11. sobota

  • 11:00 - 12:00 hod. Velký průvod městem - CHEBSKÁ VÁNOČKA
  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   KC KOTEC
   - Terénní program: Cílem služby je vyhledávat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Centrum podpory rodiny: Posláním centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0-18 let prostřednictvím pomoci jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky. K-centrum Cheb: Posláním kontaktního centra je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog a ochrana zdraví i široké veřejnosti. Poskytování odborného sociálního poradenství pro rodiče a blízké osoby uživatelů návykových látek zaměřené na řešení dané situace.
  • V horní části náměstí ozvučení a LED obrazovka
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohr
  • 17:01 - 17:10 hod.  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ
  • 17:10 - 17:11 hod.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
  • 17:11 - 17:35 hod.  PETR KOLÁŘ - zpěvák
  • 17:35 - 17:55 hod.  KAROLÍNA BERKOVÁ - operní pěvkyně
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
  • 18:05 - 18:30 HOD. DISKOTÉKA pro děti s Vánočním andělem na ledě
 • 1.12. neděle

  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   Farní charita Cheb -
   Farní charita Cheb pořádá veřejnou sbírku na  léčení a rehabilitaci Jindříška Rady, který trpí závažným poškozením některých mozkových center, řídících rovnováhu a koordinaci pohybu. Ze získaných prostředků budou financovány  metody, přinášejí viditelné výsledky a pokrok do života pacientů, a zdravotní pojišťovny je přesto nehradí – napřklad  hypoterapie, Tomatisovu metodu (poslechová terapie pro rozvoj řeci),  Feldenkreisovu metodu  (pohybová rehabilitace)… Farní charita Cheb je církevní organizace, která pomáhá bez rozdílu všem lidem v nouzi na principu křesťanské lásky.
  • 14:00 - 14:30 hod. FLAŽOLÍK - umělecký show
  • 14:30 - 15:00 hod. AKORDEONOVÝ ORCHESTR MAR. LÁZNĚ - orchestr
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. KRISTINA KŮTKOVÁ - zpěvačka
  • 17:25 - 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. AKORDEONOVÝ ORCHESTR MAR. LÁZNĚ - orchestr
  • 17:55 - 18:00 hod. PONOCNÝ
 • 2.12. pondělí

  • 16:30 - 17:00 hod. MILAN SAMKO - zpěvák
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. Soutěže o ceny na ledě
  • 17:25 - 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. MILAN SAMKO - zpěvák
  • 17:55 - 18:00 hod. PONOCNÝ
 • 3.12. úterý

  • 16:30 - 17:00  hod. RADIOMAJÁK - kapela
  • 17:00 – 17:01 hod.  Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. TŚ MAGIC STAR CHEB - taneční skupina
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod.  RADIOMAJÁK - kapela
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 4.12. středa

  • 16:30 - 17:00 hod. SÁRA HOBLOVÁ - zpěvačka
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:20 hod.  TRINITY CHEB - sportovní klub
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod.  SÁRA HOBLOVÁ - zpěvačka
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 5.12. čtvrtek

  • 16:00 - 18:00 hod.  Čertovský rej
  • 16:00 - 16:30 hod.  DISKOTÉKA PRO DĚTI s čertem na ledě
  • 16:30 - 17:00 hod. POHÁDKA - Čertovská, Chebské divadlo
  • 17:00 – 17:01 hod.  Zvonkohra
  • 17:01 - 17:05 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:05 - 17:55 hod.  ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - show pro děti
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 6.12. pátek
  • 16:30 - 17:00  hod. REGIONÁLNÍ BISKUPSTVÍ V BEYREUTHU - sbor
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:20 hod. Soutěže o ceny na ledě
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. REGIONÁLNÍ BISKUPSTVÍ V BEYREUTHU - sbor
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 7.12. sobota

  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   KRDMK a ANNA KK Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží a provozuje akreditované Informační centrum pro mládež v Chebu. ICM je pracoviště, které mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informace především z oblastí studium, práce, cestování a volný čas. Jednou z klíčových aktivit je poskytování služeb kariérového poradenství žákům základních škol při volbě střední školy, nebo podpory absolventům těchto škol při hledáním zaměstnání.  Nedílnou součástí práce ICM je podpora zájmového vzdělávání dětí s cílem podpořit je v dalším studiu a jeho úspěšném dokončení.  Mezi tradiční a pravidelné aktivity patří spolupráce se základními školami, kde pracovníci ICM realizují přednášky a workshopy na různá témata podporující rozvoj osobnosti dítěte. Stejně tak jsou oblíbené vzdělávací programy a dílny pro dospělé, především pro pracovníky s dětmi a mládeží, ale i pro širokou veřejnost. Forma příspěvku - kombinace nákup, sbírka.

    

  • 14:00 - 14:30 hod. LUBĚNKY - sbor
  • 14:30 - 15:00 hod.  MONIKA ABSOLONOVÁ - zpěvačka
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. LUBĚNKY - sbor
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. MONIKA ABSOLONOVÁ - zpěvačka
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 8.12. neděle

  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   Fokus Cílem služeb organizace Fokus Mladá Boleslav z.s. je zvýšení kvality života klientů s duševním onemocněním, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Naší vizí je proto vytvořit v rámci stávající sociálně terapeutické dílny prostor, který bude na prvním místě nabízet klientům možnosti, jak zlepšit kvalitu vlastního života a posílit vlastní soběstačnost. V tuto chvíli pracujeme na rozšíření dílen o dílnu na výrobu keramiky. Tvořivá dílna je pro klienta především prostorem k sebevyjádření, radosti z tvoření, sebepoznání a v neposlední řadě i k překonání své často domnělé hranice možností. Výroba keramických výrobků otevírá nové možnosti například klientům s problémy v oblasti jemné a hrubé motoriky. Na tento projekt přispějete nákupem našich výrobků.

    

  • 14:00 - 14:30 hod. Soutěže o ceně na ledě
  • 14:30 - 15:00 hod. MILAN PEROUTKA - zpěvák
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. FLAŽOLÍK - umělecká show
  • 17:25 - 17:30 hod. Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. MILAN PEROUTKA - zpěvák
  • 17:55 - 18:00 hod. PONOCNÝ
 • 9.12. pondělí

  • 16:30 - 17:00 hod.  7 HŘÍCHŮ - kapela
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod.  LA DOLCE VITA SOKOLOV
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. 7 HŘÍCHŮ - kapela
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 10.12. úterý

  • 16:30 - 17:00  hod. BOTOX - KAPELA
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. ZUŠ KRASLICE
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod.  BOTOX - KAPELA
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 11.12. středa

  • 16:30 - 17:00  hod. SBOR ŠTĚPÁNKY STEINOVÉ - Karlovy Vary
  • 17:00 – 17:01 hod.  Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod.   ZUŠ KARLOVY VARY
  • 17:25 - 17:30 hod.   Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod.   SBOR ŠTĚPÁNKY STEINOVÉ - Karlovy Vary
  • 17:55 - 18:00 hod.   PONOCNÝ
  • 18:00 – 18:30 hod.   ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 • 12.12. čtvrtek

  • 16:30 - 17:00 hod. 9. PLANETA - kapela
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. SK Kraso Cheb - krasobruslařská show
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod.  9. PLANETA - kapela
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 13.12. pátek

  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 14.12. sobota

  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   Joker -
   Návštěvníci našeho stánku mohou přispět nákupem našich výrobků. Vybrané peníze budou použity na nákup pohonných hmot, díky kterým můžeme každý den svážet naše klienty k nám do sociálně terapeutických dílen a tím jim napomáhat v jejich začlenění do společnosti. Specifikum spolku Joker je, že poskytuje komplexní podporu a péči osobám se zdravotním postižením, které se chtějí zapojit do společnosti a pracovat. Nabízíme sociální služby sociálně terapeutické dílny a osobní asistenci a dále provozujeme chráněná pracovní místa, kde pracují pouze osoby se zdravotním postižením.

    

  • 14:00 - 14:30 hod. Soutěže na ledě
  • 14:30 - 15:00 hod.  EVA BUREŠOVÁ - zpěvačka
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod.  KRISTINA KŮTKOVÁ - zpěvačka
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. EVA BUREŠOVÁ - zpěvačka
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 15.12. neděle

  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   Pomoc v nouzi Cheb Naše nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s, jejíž součástí je Intervenční centrum Karlovarského kraje, se bude prezentovat prostřednictvím dceřiné společnosti Čoky. Ta zaměstnává klienty domu na půl cesty a azylových domů – tito se podílejí na výrobě čokolád, domácích marmelád a svíček – vše ruční výroba. Intervenční centrum je služba pro osoby ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Výtěžek z prodeje produktů Čoky bude použit částečně pro oběti domácího násilí, které se často dostávají při jeho řešení do finanční krize, část peněz půjde na nákup surovin pro Čoky.

    

  • 14:00 - 14:30 hod. Bád Boys - kapela
  • 14:30 - 15:00 hod. BOHEMIAN MARCHING BAND
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. Bád Boys - kapela
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. BOHEMIAN MARCHING BAND
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 16.12. pondělí

  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 17.12. úterý

  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 18.12. středa

  • 17:00 – 17:01 hod.  Zvonkohra
  • 17:25 - 17:30 hod.   Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:55 - 18:00 hod.   PONOCNÝ
 • 19.12. čtvrtek

  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 20.12. pátek

  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 21.12. sobota

  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   Nadační fond Světlo naděje -
   Nadační fond Světlo Naděje Vás srdečně zve na vánoční trhy v Chebu, kde budeme mít v sobotu 21. 12. 2019 stánek. Přijďte podpořit náš projekt Rozsviťme světlo v dětský duších. Budete si moc u nás koupit náramky, lapače snů, keramiku a dárek pro Vaše čtyřnohé miláčky a mnoho dalšího. Výtěžek se rozdělí mezi 2  nemocné děti. Jedním z nich Honzík z Chebu, kterému byla diagnostikována dětská mozková obrna s hydrocefalem, krátce po porodu mu byl implantován IV shunt, který mu odvádí přebytečnou tekutinu do střevních kliček. Druhým chlapečkem je 6letý Adámek, kterému byla diagnostikována Merosin deficitní kongenitální dystrofie. Tato diagnóza způsobuje problémy s dýcháním, polykáním a chůzí. Adámek příspěvek využije na nákup ortézy a dalších zdravotnických pomůcek, které bude potřebovat po nadcházející operaci.
  • 14:00 - 14:30 hod. Kraso Karlovy Vary
  • 14:30 - 15:00 hod.  KUJME PIKL E BAND - KAPELA NEJEN PRO DĚTI
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod.  FLAŽOLÍK
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. KUJME PIKLE BAND - KAPELA NEJEN PRO DĚTI
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 22.12. neděle

  • 11:00 - 20:00 hod.  Charitativní stánek - I Vy můžete pomáhat těm, kteří to potřebují
   Hospic sv. Jiří v Chebu -
   Hospic Sv. Jiří, o.p.s. nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. V rámci adventních trhů budeme prodávat výrobky našich podporovatelů. Mezi výrobky najdete šperky z různých materiálů, pytlíček bylinek, pletené kabelky a mnoho dalšího. Návštěvníci mohou přispět i do veřejné sbírky hospice na nákup zdravotnického materiálu a léků.
  • 14:30 - 15:00 hod. KAMIL STŘIHAVKA
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod. Den s HC STADION CHEB – soutěže, ukázka tréninku
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. KAMIL STŘIHAVKA
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 23.12. pondělí

  • 16:30 - 17:00 hod.  DPSA - SAŠÁCI - dětský sbor
  • 17:00 – 17:01 hod. Zvonkohra
  • 17:01 - 17:25 hod.  CHORUS EGRENSIS - smíšený sbor
  • 17:25 - 17:30 hod.  Vyhlášení nej. výrobků Ježíškovy dílny
  • 17:30 - 17:55 hod. JOSEF ŠTÁGR A ALEXANDRA BENEŠOVÁ - muzikálové melodie
  • 17:55 - 18:00 hod.  PONOCNÝ
 • 24.12. úterý

  • 11:00 - 14:00 hod. Prodejní stánky
  • 11:00 – 23:00 hod. Ledová plocha
  • 22:00 - 23:00 hod. Stánky s občerstvením
  • 22:25 - 22:30 hod.  PONOCNÝ
  • 22:30 - 23:00 hod.  ŠTĚDROVEČERNÍ KOLEDY NA LEDĚ
 • 25.12. středa

  • 14:00 - 14:30 hod. Soutěže na ledě
  • 14:30 - 15:00 hod. HYNEK TOM - zpěvák
  • 17:00 – 17:01 hod.  Zvonkohra
  • 17:01 - 17:20 hod.  ZPĚV S FLAŠINETEM
  • 17:25 - 17:00 hod.  HYNEK TOM - zpěvák
 • 26.12. čtvrtek

  • 14:00 - 14:30 hod. Soutěže na ledě
  • 14:30 - 15:00 hod. MARKÉTA KONVIČKOVÁ - zpěvačka
  • 17:00 – 17:01 hod.  Zvonkohra
  • 17:01 - 17:20 hod.   ZPĚV S FLAŠINETEM
  • 17:25 - 17:00 hod.   MARKÉTA KONVIČKOVÁ - zpěvačka
 
 
Chebské vánoční trhy

Chebské vánoční trhy
29. listopadu - 26. prosince 2014